máy e chạy pm bằng atf không được nê giờ chỉ nhận QHSUSB_BULK trên ATFJ chưa thấy boot con này xin anh e chỉ giúp có cách nào fix không ạ

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]