[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Thiết bị của Apple được hỗ trợ
iPhone iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS
iPad iPad không khí, mini với màn hình Retina, iPad mini, iPad với màn hình Retina, The New iPad, iPad 2, iPad iPad
iPod iPod touch 5, iPod touch 4, iPod touch 3, iPod classic 3, iPod classic 2, iPod classic, iPod shuffle 4, iPod...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]