mình có con 3gs đang xài bình thường, máy tắt khởi động lên táo liên tục, restore fw gốc lỗi (-1), firmware custom lên bình thường, nhưng đôi lúc vẫn lên rồi tắt rồi treo táo rồi khởi động liên tục, cảm ứng đơ cứng, mất sóng,rồi cứ thế tắt mở liên tục,đôi lúc không reset máy mà chỉ tắt rồi sáng nhưng cảm ứng đơ cứng, kèm theo đang tìm kiếm mạng) rồi để đó rồi tự nó lại lên nghe gọi bình thường, nhưng chẳng bị gì , chả hiểu là bị gì luôn, đã restore mấy lần rồi không hết, không cài bất cứ cái gì...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]