bước đầu tiên ae vào cài đặt-cài đặt chung-cài lại cài đặt mạng ok
nếu ko dc cắm vào máy tính mở itunes đồng bộ tắt nguồn đi khởi động lại ok
có gì sai mong ae bỏ qua cho

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]