bác nào có rom tiếng việt sámung g350 shaps em phát.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]