Search google chưa thấy nên post lên cho có Data . E dùng BEST Crack + HWK Qua tab Flashing chọn RM-961 Check 1 phát rồi chuyển qua tab Service Tool Factory cho em nó phát là ok

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]