như tiêu đề,máy càng sạc càng hao pin,mình đã thay chân sạc,,thay pin.thay sạc dòng cao,thay cáp sạc nhưng ko được,ae có giải pháp xin giúp
cảm ơn a e


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]