như tiêu đề e nhận cây nokia 109 không nhân sim e đã đo vân ok nhưng không nhân sim ae ai biết xin giúp 1 tay


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]