nhiều ace đóng bộ 3 gsm ip5 fw "ip5 global " qua main ịp fw "ip5 gsm " và ngược lại sẽ gặp tình trạng kh active được.......nay chia sẽ ace cách convert ip5 3.2 qua 3.1.......ace nào biết rùi xin vui lòng kh ném đá ạ...............[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]con r76 .dư thì "bỏ ra"....[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] thiếu thì "thêm vào" [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]........chúc ace gặt lúa.............

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]