em nhận cây iphone 5 mất wifi đục ic wifi ra đo tổng trở thì thấy chân số 24 bị mất tổng trở em kiếm đường câu hoài mà không ra nên post lên đây nhờ anh em xem giúp có giải pháp nào cứu em nó với ạ !!!![Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]