ROM 4.4.2 TIẾNG VIỆT CHO MOTOROLA DROID M XT907

rom stock việt hóa xóa các app thừa không sử dụng tới.

Cách up anh em lên stock 4.4.2

Unlock bootloader, cài đặt recovery...

Chép rom vào bộ nhớ và flash qua recovery..........lụm lúa [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Download


Hình ảnh...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]