mình có con htc 802w bệnh lạ, khởi động bình thường, nhưng khi mở khóa thì nó hiện logo htc.. khoảng 1p thì nó khởi động lại, up 2-3 rom khác cũng vậy, nhờ các pro giúp mình với,thank
(bootloader) version: 0.5
(bootloader) version-bootloader: 2.49.0000
(bootloader) version-baseband: U3.18.3509.04
(bootloader) version-cpld: None
(bootloader) version-microp: None
(bootloader) version-main: 6.16.425.1
(bootloader) version-misc: PVT SHIP S-ON
(bootloader) serialno: HC49KW900754
(bootloader) imei:...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]