Mình xin chia sẻ cách root rom Lollipop mà không cần về KitKat cho anh em trong sccn.vn . Mình đã áp dụng và thành công nên muốn chia sẻ với anh em .
Cám ơn bác chuyennho184 bên LGViet đã chia sẻ cho anh em
Thank to @Unjustified Dev từ XDA
Bài viết lấy từ link gốc :
Những thứ cần thiết :
- Download LG_Root :

- Download LG Driver mới nhất :...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]