cần ae giúp mình nokia 202 bị trắng màn hình e đã chạy lại phần mềm và cầu máy hình ở trên google vẫn không được ae nào có sơ đồ khác thì cho e xin với ạk. xin chân thành cảm ơn


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]