em có cây 3gs bị mất đèn em tháo ra xem thì thấy 2 con tụ đường đèn như trong hình bị oxi hóa con bên trên em câu tắt đo thông mạch ra chấm đồng thông với chân số 2 như trong hình đánh dấu con bên dưới thì bị mục mất chấm đồng đánh dấu thông với chân số 3 và 1 bên đầu tụ sát chấm đồng đó cũng bị mục không biết nối tắt điểm đó vào đâu và câu tắt 2 con tụ đó thì máy có lên đèn được không ạ bác nào biết giúp em với thank all ae 4r
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]