lumia 900 tiếng việt xong không đăng nhập được store mong anh em giúp đỡ, đăng nhập toàn báo lỗi "kích hoạt không thành công: hệ thống đã cố gắng để kích hoạt điện thoại của bạn mà không gây lỗi nhưng có vấn đề nào đó....." tài khoản thì chuẩn vân đăng nhập máy khác nhưng riêng con 900 không thê nào đăng nhập được, mong anh em ai gặp giúp đỡ, thank all


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]