Mình còn gà lắm mới dùng tool này để cop nhạc, ảnh mà hôm nay mình cóp nhạc vào cũng không được xóa đi cũng không được nó cứ hiện như hình ảnh
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Xin hỏi anh em như vậy là như thế nào chỉ giúp mình với nhé mình xin cám ơn mọi người


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]