Bạn nào có bản rom gốc 4.1.2 ,E120K , Cho mình xin cái link nhé, thankyou

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]