Unlock Bằng sigmabox nha các bạn
Root bằng nhưng tool kinggo , vroot ... ok tất
Tiếng việt
copy file Update.zip và folder clockworkmod bảo vào Sdcard

vaorecovery 3e chọn Update.zip là có custom recovery
Chọn tiếp Restore - chọn tới rom bakup
done có tiếng việt
Link down cho bạn nào chưa có

pass bên dưới - check link down
vài ảnh em nó

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]