Samsung Galaxy Note 3 SM-N900K lỗi Ram, thay Ram ok...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]