em vừa nhận em iphone 4s thay loa trong do nhỏ , thay loa trong ok nhưng tự nhiên mất míc nhờ anh em giúp


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]