máy bị đập vỡ màn thay màn ok giờ mất míc đo trở kháng tài cáp đi tới míc ok hết nhưng gọi không thấy gì,đang sửa gấp nên chưa mua dc míc có cách độ míc dc không các bác


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]