đã thay nguyên cụm mic rồi và đo tổng trở hết rồi đều ok .nhưng mic nói vẫn không nghe , mong ae ai gặp xin giúp .


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]