e mới nhận cái 2700 mất toàn bộ đèn đã wc sạch test màn , mò mấy bài viết của ae chia sẻ nhưng ảnh lỗi hết ko mở đc, ae đi qua giúp 1 tay với ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]