--Up rom LG thì chắc là AE ai cũng biết rồi nhưng nhiều khi up bị báo là không tìm thấy thiết bị hay pin yếu mặc dù đã sạc đầy pin và máy tính vẫn nhận COM đầy đủ.Thử sang máy tính khác thì lúc được lúc không,gặp những lúc khách dí nữa thì rất là ức chế.
--Hôm nay mình share đến AE cách fix khi up bị báo pin yếu và không nhận máy.
--Dưới đây là những gì mình đã test qua và chia sẽ với AE,ai có cách nào khác và hay hơn thì chia sẽ cho AE làm LG đỡ mệt nhé [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
--AE nào có copy bài thì vui lòng...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
--Up rom LG thì chắc là AE ai cũng biết rồi nhưng nhiều khi up bị báo là không tìm thấy thiết bị hay pin yếu mặc dù đã sạc đầy pin và máy tính vẫn nhận COM đầy đủ.Thử sang máy tính khác thì lúc được lúc không,gặp những lúc khách dí nữa thì rất là ức chế.
--Hôm nay mình share đến AE cách fix khi up bị báo pin yếu và không nhận máy.
--Dưới đây là những gì mình đã test qua và chia sẽ với AE,ai có cách nào khác và hay hơn thì chia sẽ cho AE làm LG đỡ mệt nhé [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
--AE nào có copy bài thì vui lòng...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]