Như tiêu để mình mới nhận cây Zenfone 5 cắm xạc có báo nhưng ko vào pin, bác nào đã làm qua pan này xin giúp đỡ !!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]