Nhận con máy của khách báo treo logo đem lại cửa hàng anh đẹp trai nào ko biết chạy từa lưa hết treo logo mà còn thêm 1 bệnh bỏ sim nhận sim ok sóng sánh ok mà gọi ko đc [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] vậy mà trã khách đc cũng hay,em thấy tội quá gán ngồi fix cho 3 hôm mới ok [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Đây là hình đc 1 anh đẹp trai làm :soldier baby14:,mặt dù em wipe hay super gì cũng y trang cái hình...​
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]