e cần file sky a820l có tiếng việt up qua recovery.ae nào có xin chia sẻ cho e với.thank


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]