Anh em nào có rom con Htc Freestyle ( PD53100 f5151) cho mình xin với . Cảm ơn Anh em nhiều.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]