sao em lên phien bản 5.0 cho n900 lại báo unlock pin ,các bác chỉ giúp em voi

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]