máy rơi nước , đã vệ sinh , cắm sạc tại chân sạc vẫn có áp, chân pin không thấy gì, ai làm qua xin jup ạ?


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]