do links mediafire hay lỗi nên lập lại topic này cho anh em nào cần
giải nén có 2 file anh em thử từng file nhé có một file update không có tiếng việt do không nhớ anh em thông cảm
thanks hoặc cho điểm để còn có tinh thần share nhé

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]