máy dùng bình thường các chức năng nhưng một lúc thì nóng ran và pin xuống nhanh,em đã flash và thay pin khác vẫn vậy.a/e ai làm qua giúp em với,em cảm ơn!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]