Bác nào có tool chạy tiếng việt cho e nó không ạ, e cám ơn nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]