Unlock lg GD570AW bye octopus

Thao tác :

1.Nạp file unlock của octopus vô .

Link :

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Sau khi nạp xong máy vẫn bị khoá mạng nhe , làm tiếp bước 2 rất nhẹ nhàng thôi .

2. Unlock GD570AW

Nhấn vô chữ unlock trên octopus thế là xong . Đã unlock xong máy .
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

cuối cùng đong lúa thôi .

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]