Unlock GD570AW bye Octopus
Thao tác :

1. Nạp file unlock của octopus vô
Link: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

sau khi nạp xong máy vẫn khoá mạng nhe , làm tiếp bước 2 rất nhe nhàng thôi .
2. Unlock GD570AW
Nhấn vô chữ unlock trên octopus thế là xong . Đã unlock xong máy .
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Cuối cùng đong lúa thôi .[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]