e mới nhận 1 e 6500 pị hao nguồn. bác nào làm qua giúp e cái . e thank ts. e mới vào nghề , #-o#-o#-o#-o#-o#-o#-o


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]