Em nhận con củ chuối 108 thay mic em đóng mic xong bỏ pin k lên kẹp dòng thấy chập cứng.đo thấy bị chập vbat k con nào nóng cả.xin ae giúp đỡ khách giục quá ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]