em vừa nhận cây iphone phone 4 ios 7 RESTORE báo lỗi 23 , em đã khắc phục được lỗi 23 rồi , nhưng khi RESTORE ok luôn nhưng lúc avtive nó báo lỗi hiện kết nối itunes và không vào màn hình được , treo ở đó luôn , nhờ anh em tận tình giúp đỡ, em cám ơn nhiều.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]