S5360 tắt nguồn cắm sạc hiện cục pin gạch chéo.bật nguồn cắm sạc không báo gì
em đã thay chân sạc. do áp chân pin bình thường
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

anh em nhào zô giúp em :)


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]