như tiêu đề máy con bạn mới mua được 1 vài ngày,hết pin vào sạc thì sạc mãi 10% đứng im không như thế nó con giảm xuống 9% nk,,nó bảo không phải đi bao hành đâu ..làm luôn đi ,,,có khi nào do pin không các bác giúp em với em xin thay mặt anh QUYMOBILE cảm ơn mọi người nhiều ,vì mượn tài khoảng anh anh


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]