Tình hình là hôm qua làm 1 cây OK nên chia sẽ cho anh em cách tay không bắt cướp con này đang FW 4.3 L720VPUAMK2...Dù có box trong tay nhưng vẫn ngồi ngó.Chỉ có Z3x và Spt thì có support rồi.Bạch tuộc có nhưng cũng vô dụng luôn.....

-Nhận máy Modem MK2(MF9) .

Nhớ cài Driver và bật USB...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]