Mình mới nhận 1 con iphone 5s bật nguồn không lên . cắm xạc thì chớp tắt liên tục cần giúp tks


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]