Sony Z3 SoftBank (Xperia Z3 401SO) Mua code + Unlock sim OKSony Xperia Z3 (SOL26) [au],

(SO-01G) [docomo],

(401SO) [softbank]

Xperia Z3 quốc tế (D6603)
Sony Xperia Z3


GENERAL 2G Network GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - D6603, D6643, D6653, D6616

3G Network HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - D6603, D6643, D6653, D6616

4G Network LTE 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600

(1/2/3/4/5/7/8/13/17/20) - D6603

LTE 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Sony Z3 SoftBank (Xperia Z3 401SO) Mua code + Unlock sim OKSony Xperia Z3 (SOL26) [au],

(SO-01G) [docomo],

(401SO) [softbank]

Xperia Z3 quốc tế (D6603)
Sony Xperia Z3


GENERAL 2G Network GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - D6603, D6643, D6653, D6616

3G Network HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - D6603, D6643, D6653, D6616

4G Network LTE 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600

(1/2/3/4/5/7/8/13/17/20) - D6603

LTE 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]