bác nào làm qua rồi xin cho mình hướng dẫn, thay camera vẫn không hết, camera vẫn hiển thị đủ thanh công cụ nhưng màn hình đen thui, thử đèn lash thì không bật được đèn không sáng, bác nào làm qua xin cho mình sơ đồ câu kéo luôn, mình đo tổng trở các chân thấy vẫn còn


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]