Mình vừa mua cây Iphone 5 trắng hôm qua,test okie hết, đến hôm nay dùng 1 lúc thì treo cáp đĩa , chạy lại thì bị lỗi 9. check goole thì báo lỗi hư ổ cứng !
Xin hỏi có cách nào khắc phục được Em nó không ạ,??
Đầu tháng đen quá !!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]