nhận máy sony z ultra thay màng hình.giờ bật nguồn lên vẫn nghe gọi bình thường nhưng không có đèn màng hình
màng hình em test qua máy khác vẫn lên bình thường.xin nhờ các anh gặp qua pan hướng dẫn dùm.thanks
nhận máy sony z ultra thay màng hình.giờ bật nguồn lên vẫn nghe gọi bình thường nhưng không có đèn màng hình
màng hình em test qua máy khác vẫn lên bình thường.xin nhờ các anh gặp qua pan hướng dẫn dùm.thanks

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]