tay không box lum lúa mùa ế.

Chuẩn bị điều khiển điện thoại cho Flashing.
1. TẮT điện thoại.
2. Kết nối MicroUSB để Champ.
3. Báo chí Volume Down + Khóa chìa khóa sau đó kết nối cáp USB với máy tính
4. Cài đặt trình điều khiển (driver có thể được tìm thấy trên thư mục C3300K_Flash_loader_7.4.4_SSG_v0.5, 52xdfu) (Hướng dẫn cài đặt nó sử dụng thiết bị quản lý)

Khi cài đặt, chuẩn bị sẵn sàng.

Re nhấp nháy
1. Chạy Flash loader 7.4.4_SSG_v0.5.exe

2. Bấm SET MODEL -> Chọn...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]