Máy e bị liệt phím Q.W.E,1,2,3 bác nào có sơ đò cho e xin với ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]