em nhận cây iphone 4s. khach báo dang dung pt tu nhien mat nguon, em cam sac thay nong may , ae có các nào giup em với ạ. h phải làm từ đâu. em mới vào nghề chưa có kinh nghiệm


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]